Toalettrapporten 2016

Våra händer är ständigt i kontakt med bakteriefyllda föremål runt omkring oss. Inte minst på toaletten. Att tvätta händerna efter toalettbesöket är därför en av de allra viktigaste vardagsrutinerna för att vi ska hålla oss friska. Men hur noga är svenskarna när det kommer till sin handhygien? Och hur mycket kan de egentligen om vikten av att göra det ordentligt?

Vi på Katrin hade en önskan om att veta mer om svenskarnas inställning, beteenden och vanor när det kommer till toalettbesök och handhygien och därför tog vi initiativet att göra Toalettrapporten 2016. Rapporten grundar sig på en rikstäckande undersökning med 1 000 respondenter och innefattar även svenskarnas tankar, beteenden och inställning till det offentliga toalettbesöket.

Rapporten visar att det råder stora skillnader mellan män och kvinnor. Genomgående vittnar undersökningen om att Sveriges kvinnor är betydligt mer måna än männen om såväl sin handhygien som att det är rent och snyggt på toaletten. Båda intygar dock att en välstädad toalett är av stor vikt när man bedömer både hotell och restaurangbesök. Faktum är att när det kommer till restauranger svarar i stort sett alla att toaletternas standard påverkar deras helhetsbedömning. För 64 procent är det till och med helt avgörande för betyget och nästan sju av tio har valt att inte återvända till en viss restaurang på grund av dåligt städade toaletter. På frågan om hur ofta man tvättar händerna innan maten är det dock knappt var femte svensk som svarar alltid.

Detta är bara några av de insikter vi fått tack vare undersökningen. På följande sidor går vi in på djupet och kan utlova en hel del spännande läsning som förhoppningsvis även kan leda till att vi tänker efter en extra gång efter nästa toalettbesök.

Trevlig läsning!

Toalettrapporten 2016

Kajsa Rynman
thehandeffect.com