4_small

Om handhygien

Att hålla en god handhygien är ett av de enklaste sätten att undvika infektioner och är därför en av våra viktigaste vardagsrutiner. Våra händer är ständigt i kontakt med både föremål och personer och runt omkring oss finns mikroorganismer som fastnar på händerna vid dessa kontakter. Något som kan leda till sjukdomar när våra händer därefter kommer i kontakt med ögon, näsa eller mun.

En god handhygien i vardagslivet och på offentliga platser som exempelvis arbetsplatser, skolor, sjukhus eller flygplatser spelar en central roll för att vi ska hålla oss friska. Med ett så enkelt knep som att tvätta händerna noga i tvål och varmt vatten kan infektioner och andra tråkigheter undvikas. Nedan finns flera bra tips och spännande fakta om hur man kan få en friskare vardag!

Visste du att...

… fuktiga händer lättare sprider bakterier vid kontakt med andra?

… åtta av tio infektionssjukdomar sprids direkt eller indirekt via händerna och kan härledas till en bristfällig handhygien?

… virus kan överleva i upp till 72 timmar på vanliga ytor som kranar och diskbänkar?

… åtta av tio infektioner överförs direkt eller indirekt via händerna?

… hygien är grekiska och betyder hälsa? God handhygien är helt enkelt vägen till en bättre hälsa!

För dig som jobbar med hygien: