11_small

En dag för bättre handhygien

Den 5 maj firas den Internationella Handhygiendagen. Dagen är ett initiativ av Världshälsoorganisationen, WHO, och syftet är att uppmärksamma betydelsen av god handhygien och att förbättra patientsäkerheten inom hälso- och sjukvården.

Överallt i vår omgivning härjar smittsamma mikroorganismer och oftast sker spridningen via våra händer. I vården är god handhygien ett av de effektivaste sätten att minska smittorisken. Runt om i hela världen pågår aktiviteter för att uppmärksamma handhygienens betydelse och mottot ”Save Lives: Clean Your Hands” beräknas att spridas till 171 olika länder.

Även i Sverige uppmärksammas vikten av god handhygien. Exempelvis har Sveriges Kommuner och Landsting och Smittskyddsinstitutet tagit fram den nationella arbetsmodellen ”Rena händer räddar liv” som syftar till att förbättra handhygienen inom svensk sjukvård.

Vill du förbättra din handhygien? Här är de tre bästa tipsen:

1. Tvätta händerna noga med tvål och varmt vatten. En tumregel är att man ska tvätta händerna lika länge som det tar att sjunga ”Imse vimse spindel”, alltså ungefär 20 sekunder. Kom ihåg handleden och tumgreppet, undersökningar har visat att det är där vi tvättar oss sämst.

2. Fuktiga händer sprider lättare bakterier till andra. Kom därför ihåg att torka dem! Om möjligt, använd pappershanddukar istället för en varmluftstork. Det är betydligt mer hygieniskt.

3. Var extra noga med att tvätta händerna på offentliga platser så som flygplatser, arbetsplatser, sjukhus, restauranger och toaletter. Där är nämligen smittorisken extra hög.