Toalettrapporten 2016

Hendene våre er konstant i kontakt med bakteriefylte gjenstander rundt oss. Ikke minst på toalettet. Å vaske hender etter toalettbesøk er en av de viktigste daglige rutinene for å holde oss friske. Men hvor nøye er nordmenn når det gjelder håndhygiene? Og hvor mye vet vi egentlig om hvor viktig det er å gjøre det riktig?

Vi i Katrin ville gjerne vite mer om nordmenns holdninger, atferd og vaner når det gjelder toalett og håndhygiene, derfor tok vi initiativ til å lage Toalettrapporten 2016. Rapporten er basert på en landsomfattende undersøkelse av 1000 respondenter, og inkluderer også nordmenns tanker, atferd og holdninger til offentlige toalettbesøk.

Rapporten viser at det er store forskjeller mellom menn og kvinner. Undersøkelsen vitner gjennomgående om at norske kvinner i mye større grad er enn menn er opptatt av både håndhygiene og at badet er rent og ryddig. Begge bekrefter imidlertid at et rent toaletter svært viktig når de skal vurdere både hotell og restaurantbesøk. Når det gjelder restauranter svarer faktisk nesten alle at standarden på toalettene påvirker deres helhetsvurdering. 73 prosent sier at det er avgjørende for vurderingen, og nesten åtte av ti har valgt å ikke gå tilbake til en restaurant pga. dårlig rengjorte toaletter. På spørsmål om hvor ofte de vasker hender før de spiser, svarer nesten en av fem nordmenn ”alltid”.

Dette er bare litt av statistikken vi har fått gjennom undersøkelsen. På de neste sidene går vi i dybden, og vi kan love mye spennende lesning som forhåpentligvis kan få oss til å tenke oss om en ekstra gang etter neste toalettbesøk.

God fornøyelse!

Toalettrapporten 2016

Kajsa Rynman
thehandeffect.com