Toalettdagen

Nordmenns krav til toaletter på arbeidsplassen: frisk duft, et sted man kan være uforstyrret, og papir

I en ny undersøkelse har hygieneleverandøren Katrin kartlagt hvordan nordmenn ser på offentlige toaletter. Når det gjelder toaletter på arbeidsplassen, er det viktigste at det finnes toalettpapir og papirhåndklær, og at det er et sted der man kan være uforstyrret. Et innbydende toalett på jobben oppfattes også som et tegn på at ledelsen bryr sig om de ansatte.

Hygieneleverandøren Katrin har i sin siste undersøkelse spurt 3500 personer fra syv europeiske land om deres syn på offentlige toaletter. Når det gjelder jobbtoalettet, synes nordmenn at det viktigste er at det finnes toalettpapir og papirhåndklær, og at det er et sted der man kan være i fred. Nesten halvparten synes dessuten at det er svært viktig at det lukter friskt.

Minst viktig er det at kontortoalettet har fint interiør eller stemningsgivende innslag som friske blomster og musikk. Undersøkelsen viser også at kvinner er de som i størst grad setter pris på at toalettet er et sted man kan være uforstyrret, og at det lukter friskt. Seks av ti kvinner synes det er svært viktig at toalettet er et sted man kan være uforstyrret. Noe færre, 54 prosent, synes også at det er svært viktig at det lukter friskt. Tilsvarende tall for menn er henholdsvis 46 og 47 prosent.

Et fint toalett oppfattes som omtanke
Et flertall av nordmennene mener at et innbydende toalett på jobben er et tegn på at bedriftsledelsen bryr seg om de ansatte. Kvinner og menn vurderer dette på samme måte, og 94 prosent er helt eller delvis enige i påstanden at et fint toalett på arbeidsstedet er et tegn på omtanke.

– Det er tydelig at det er viktig for nordmenn å ha et velholdt og rent toalett med nok papir på arbeidsplassen. Akkurat toalettet eller toalettbesøket er det av naturlige årsaker få som vil snakke nærmere om med andre; det er noe som bare skal være der og alltid være i god stand. Jeg tror at arbeidsgivere gjør klokt i å investere i bedriftens toaletter. Det har mye å si for velværet under arbeidsdagen, og viser at man har omtanke for de ansatte, sier Kajsa Rynman, markedssjef i Katrin.

For deg som jobber med hygiene: