4_small

Om håndhygiene

God håndhygiene er en av de enkleste måtene å unngå infeksjoner på og er derfor en av våre viktigste hverdagsrutiner. Hendene våre er i stadig kontakt med både gjenstander og personer, og rundt oss finnes det mikroorganismer som fester seg på hendene ved slik kontakt. Dette kan føre til sykdom når hendene våre senere kommer i kontakt med øyne, nese eller munn.
God håndhygiene i hverdagen og på offentlige steder, for eksempel arbeidsplasser, skoler, sykehus eller flyplasser, spiller en sentral rolle for at vi skal holde oss friske. Et så enkelt knep som å vaske hendene nøye med såpe og varmt vann kan sørge for at man unngår infeksjoner og annet ubehag. Nedenfor finner du flere gode tips og spennende fakta om hvordan man kan få en friskere hverdag!

Visste du at ...

… fuktige hender lettere sprer bakterier ved kontakt med andre?

… åtte av ti infeksjonssykdommer spres direkte eller indirekte via hendene og kan tilbakeføres til mangelfull håndhygiene?

… virus kan overleve i opptil 72 timer på vanlige overflater som kraner og oppvaskbenker?

… de fleste infeksjoner, ca. 80 %, overføres direkte eller indirekte via hendene?

… hygiene er gresk og betyr helse? God håndhygiene er ganske enkelt veien til bedre helse!

For deg som jobber med hygiene: