the_book

Restauranter går glipp av både kunder og penger på grunn av lite innbydende toaletter

Smakfull mat, god service og hyggelig atmosfære er ikke hele suksessoppskriften for norske restauranter. Seks av ti nordmenn, 62 prosent, ville nemlig ikke komme tilbake til en restaurant med lite innbydende toaletter. En klar majoritet, 81 prosent, ville også fortelle det til venner og kolleger hvis restauranttoalettet var en utrivelig opplevelse. Det viser undersøkelsen til hygieneleverandøren Katrin der over 1500 personer fra Norge, Sverige og Danmark har svart på spørsmål om sitt syn på offentlige toaletter.

Hele åtte av ti nordmenn, 80 prosent, mener at utrivelige restauranttoaletter er en indikasjon på at også kjøkkenet er skittent og uhygienisk. Samtidig er så å si alle, 98 prosent, enige i påstanden at fine toaletter hever helhetsinntrykket av restauranten.

– Det er tydelig at toalettene spiller en viktig rolle for inntrykket av restauranten. At toalettene skal være rene og fine kan virke selvsagt, men dessverre er det mange restauranter som overser dette, og så mister de kunder og dermed også penger. At majoriteten til og med ikke ville komme tilbake hvis en bestemt restaurant har et toalett som er lite innbydende, viser hvor viktige toalettene faktisk er, sier Kajsa Rynman, markedssjef i Katrin.

Nordmenn bryr seg minst om toalettet i Norden
En sammenligning mellom Norge, Sverige og Danmark viser at nordmennene er de som i minst grad påvirkes negativt hvis en restaurant har toaletter som er lite innbydende. Bare 16 prosent av nordmennene svarer at de absolutt ikke ville komme tilbake til en restaurant med toaletter i dårlig forfatning. Tilsvarende tall for de to andre landene er 20 prosent. Nordmenn er også de som i minst grad trekker paralleller mellom lite fristende toaletter og et uhygienisk og skittent kjøkken når de er på restaurant. I Norge angir 27 prosent at de er helt enige i påstanden om at lite innbydende toaletter er en indikasjon på et uhygieniskt kjøkken. Tilsvarende tall er 46 prosent blant svenskene og 40 prosent blant danskene.

For deg som jobber med hygiene: