Toiletrapporten 2016

Vores hænder er konstant i kontakt med bakteriefyldte genstande rundt omkring os. Ikke mindst på toilettet. Derfor er en af de allervigtigste hverdagsrutiner, at vi vasker hænder efter toiletbesøget, hvis vi skal holde os raske. Men hvor omhyggelige er danskerne med håndhygiejnen? Og hvor meget ved de egentlig om, hvor vigtigt det er at gøre det ordentligt?
Hos Katrin havde vi et ønske om at vide mere om danskernes hold- ning, adfærd og vaner i forbindelse med toiletbesøg og håndhygiejne, og derfor tog vi initiativ til at udarbejde Toiletrapporten 2016. Rapporten er baseret på en landsdækkende undersøgelse med 1.000 respon- denter og omfatter også danskernes tanker, adfærd og holdning til besøget på et offentligt toilet.

Rapporten viser, at der er store forskelle mellem mænd og kvinder. Generelt vidner undersøgelsen om, at Danmarks kvinder er betyde- ligt mere omhyggelige med deres håndhygiejne, og med at der er rent og pænt på toilettet, end mænd er. Begge mener dog, at det er utroligt vigtigt med et rent og pænt toilet, når man skal bedømme både hoteller og restaurantbesøg. Faktum er, at når det drejer sig om restauranter, så svarer stort set alle, at toiletternes standard påvirker deres helhedsvurdering. For 67 procent er det endda helt afgørende for karakteren, og syv ud af ti har valgt ikke at vende tilbage til en bestemt restaurant på grund af dårligt rengjorte toiletter. På spørgs- målet om, hvor ofte man vasker hænder, inden man spiser, er det dog knap hver femte dansker, der svarer ”altid”.

Dette er blot nogle af de indsigter, vi har fået takket være undersøgelsen. På de følgende sider ser vi nærmere på rapporten, og vi lover en hel del spændende læsning, der forhåbentlig også kan medvirke til, at vi tænker os om en ekstra gang efter næste toiletbesøg.

God læselyst!

Toiletrapporten 2016

Kajsa Rynman
thehandeffect.com